ardaoskay

About / Hakkında

Haluk Arda OSKAY was born in 1981, Ankara, Turkey.

Education Status

Bachelor’s Degree
Faculty of Fine Arts, Department of Photography, Kocaeli University, 2005

Master’s Degree
Institute of Social Sciences, Public Relations and Publicity, Kocaeli University, 2008

Proficiency in Arts
Institute of Social Sciences, Plastic Arts, Kocaeli University,2013

Master Thesis 
“Semiological Analysis Of Children Image At Televisıon Advertisements”

Consultant:
Prof. Dr. Hulya YENGIN

Proficiency in Arts Thesis 
“Technological Advances in Photography and The Emergence of Surrealism in Conjunction with The Transformation of Perception Reality”

Consultant:
Prof. Dr. Ozer KANBUROGLU

 

Academical Lectures

Lecturer
Kocaeli University, Kandira Vocational School, 2005 – 2008

Research Assistant
Sakarya University, Faculty of Fine Arts, Department of Visual Communication Design 2010 – 2015

Assistant Professor
Selcuk University, Faculty of Fine Arts, Department of Photography 2015 – Continuing

Solo Exhibitions

“Şeb-i Aruz”
Sakarya University, Culture and Congress Center, Sakarya, 2010

“Restless”
Milli Piyango, Talih Kuşu Art Gallery, Ankara, 2010

Haluk Arda OSKAY, 1981 yılında, Ankara’da doğdu.

Eğitim

Lisans
Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü
2005

Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2008

Sanatta Yeterlik
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar, 2013

Yüksek Lisans Tezi
“Televizyon Reklamlarında Çocuk İmgesinin Göstergebilimsel
Analizi”

Danışman:
Prof. Dr. Hülya YENGİN

Sanatta Yeterlik Tezi
“Gerçeklik Algısının Fotoğraftaki Teknolojik Gelişmelerle Birlikte Değişime Uğrayarak Gerçeküstücülüğün Ortaya
Çıkması”

Danışman:
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU

 

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
Kocaeli Üniversitesi, Kandıra M.Y.O, 2005-2008

Araştırma Görevlisi
Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü, 2010 – 2015

Yardımcı Doçent
Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, 2015 – Devam Ediyor

 

Kişisel Sergiler

“Şeb-i Aruz”
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Sakarya, 2010

“Huzursuz”
Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi, Ankara, 2010